Lichtstad Architecten

Rob van Vugt

Igluu
Workspace for Professionals
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

mob+31 (0)6 27 09 54 05
e-mail info@lichtstadarchitecten.nl

Circulair Ontwerpen

11 . 02 . 2022

Dat circulariteit een breed thema is, blijkt wederom tijdens de week van de circulaire economie. Met een vol programma aan lezingen passeert een wirwar aan invalshoeken de revue. Hoe kunnen we circulariteit op de markt brengen? Wat vraagt circulariteit van de maatschappij? Is plastic iets om te vermijden of juist heel duurzaam? Voor Lichtstad Architecten een mooi moment om het thema circulariteit weer eens goed onder de loep te nemen.

Zoals voor velen begon circulariteit bij Lichtstad Architecten met het bepalen van de definitie. Voor ons is dat puur bouwen door de kunst van het weglaten: het voorkomen van onnodig materiaalgebruik en het gebruik van hoogwaardige, homogene materialen ten behoeve van recycling op grondstofniveau. Inherent hieraan is dat het bouwwerk demontabel is, zodat de grondstoffen aan het einde van de levensduur van het gebouw kunnen worden gescheiden.

In de praktijk hebben we dit inmiddels op uiteenlopende projecten toe mogen passen. Een voorbeeld hiervan is Buitenverblijf Pondok: een autarkische recreatiewoning in Natura 2000 gebied Alde Feanen. Hiervoor hebben we veel onderzoek gedaan naar hoe ruwbouwonderdelen zonder verdere toevoegingen kunnen worden gelaten. De exercitie resulteerde in een volledig CLT-casco waarbij we de armaturen uit het houten casco hebben gefreesd.

Ook de Circulaire Sporthal Bredius is een mooie stap richting circulariteit in de praktijk. Om circulariteit concreet te maken hebben we voor dit project gewerkt met meetbare doelen. Hiernaast hebben we tijdens het ontwerpproces veel ruimte genomen om te kijken naar welke grondstoffen potentie hebben om binnen puur bouwen toe te passen. In sommige gevallen brachten wij hiervoor de productie- en afvalstroom met elkaar in verbinding, soms zelfs voor materialen die traditioneel niet in de bouw worden toegepast.

Met een aantal mooie projecten op de rit om circulaire architectuur verder uit te diepen zien we dat door toenemende kennis circulariteit steeds meer vorm kan krijgen. Toch is het concept achter puur bouwen in de bouwpraktijk nog allesbehalve vanzelfsprekend. Er zijn veel partijen nodig met circulariteit als speerpunt om de cirkel rond te krijgen en de architect kan hierin een waardevolle regisseur blijken.

In de volgende blog zullen we ingaan op onze ontwerpstrategie Cyclus Circulair welke is toegepast op de Circulaire Sporthal Bredius.

Circulair Ontwerpen - 0

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel +31 (0)6 27 09 54 05 of mail naar info@lichtstadarchitecten.nl