Lichtstad Architecten

Rob van Vugt

Igluu
Workspace for Professionals
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

mob+31 (0)6 27 09 54 05
e-mail info@lichtstadarchitecten.nl
‘Zoals een huis slechts zin heeft wanneer het bewoonbaar is, zo ook heeft de film haar publiek nodig.’ — André Bazin, filmtheoreticus
Architect Rob van Vugt

Rob van Vugt

‘Creatieve ideeën omzetten naar realiteit, ontwerpen ‘voor de eeuwigheid’. Een diepgewortelde passie voor het vak maakte een carrière als architect niet meer dan logisch. Vele jaren deed ik ervaring op bij gerenommeerde architectenbureaus. Na de nodige kleurrijke klussen was het tijd voor een nieuwe stap: in 2013 was Lichtstad Architecten een feit. Gehuisvest in de Oude Lampenfabriek van Philips in Eindhoven, realiseren we uiteenlopende projecten in heel Nederland. Altijd anders, altijd uniek, maar ook altijd vanuit een totaalvisie. Zoals Gerard Philips ’zijn‘ gloeilamp bleef innoveren, zo is Lichtstad Architecten steeds van A tot Z betrokken. Omdat ieder detail telt.‘

‘Een architect is als een regisseur:
de persoon die vanaf initiatief tot
en met realisatie de visie bewaakt.’

— Rob van Vugt, architect | oprichter
Architect Maron Vondeling

Maron Vondeling

‘Ik zoek altijd naar potenties in de locatie of in het programma van de opdrachtgever. Met oog voor de uitvoering, want ik bedenk graag oplossingen voor technische problemen. Als architect heb ik in de loop der jaren een ontwikkeling meegemaakt die mij breed inzetbaar maakt als een specialist op meerdere vlakken. Zo leerde ik bij Wiel Arets Architects over de esthetiek van de gevel en over beleving door beweging in een gebouw. Ik leerde ook dat communicatie het belangrijkste is om tot een goed bouwwerk te komen. Nu zie ik het als mijn opgave om die vaardigheden samen met eigen interesses te gebruiken bij Lichtstad Architecten.’

‘Architectuur is een zoektocht naar
potenties, het ondervragen van die potenties
en het vertalen ervan naar een werkelijkheid.’

— Maron Vondeling, architect | circulair
Architect Elke Dierx

Elke Dierx

Architectuur is voor mij meer dan het vormgeven van gebouwen. Mijn doel is om de omgeving te verbeteren, versterken met oog op de beleving tussen mens, gebouw en omgeving. Door gebouwen te ontwerpen met een maatschappelijke blik en flexibiliteit naar de toekomst creëer je een duurzame waarde voor nu en later. Naast bezig te zijn met inspirerende projecten binnen Lichtstad Architecten volg ik de master architectuur aan de Rotterdamse Academie van bouwkunst. Door deze combinatie ontstaat een uiteenlopende waaier van interpretaties van architectuur. Dit laat toe mijzelf te ontplooien en uit te dagen om mijn rol als architectonisch ontwerper te definiëren.

Architectuur is voor mij een manier om maatschappelijke en actuele problemen aan het licht te brengen en/of op te lossen.

— Elke Dierx, assistent ontwerper | academy of architecture

Visie

Ieder gebouw is een beleving. Soms zakelijk en functioneel, soms een ware lust voor het oog. Elke ontwerpkeuze heeft effect op die beleving. Het is de kunst om je bij iedere ontwerpuitdaging te realiseren voor wie je het bouwt, waar je het bouwt en hoe je het bouwt. De keuzes van de architect klinken immers door in de tijd.

Architectuur draait om vorm en inhoud, om esthetiek en gebruik, om het hoofd en het hart. Lichtstad Architecten staat voor architectuur waarin maximale functionaliteit en de juiste uitstraling elkaar vinden en versterken. Met een optimale beleving voor de eindgebruiker als resultaat.

Werkwijze

1. Conceptfase

Ieder proces begint in samenspraak met de opdrachtgever. Wat is de uitdaging? Welke functionele en esthetische eisen zijn er? Wat zijn wensen en behoeften van de eindgebruiker?

Een analytische benadering staat in dit proces van visievorming centraal. Doelgericht en concreet, maar wel met een open vizier: Lichtstad Architecten daagt opdrachtgevers uit om naar de (verre) toekomst te kijken, om een blik buiten de geijkte paden te werpen. Architectuur is altijd maatwerk, maar ieder proces begint met een schone lei. Samen zetten we de contouren neer, met de gebruiker als rode draad.

2. Ontwerpfase

Na de conceptfase wacht de tekentafel. De visie wordt vertaald naar een totaalontwerp. Van interieur tot stedenbouwkundige aspecten: van ieder detail worden ambities en doelstellingen vastgelegd. Met een warme voorkeur voor Cradle-to-Cradle, want duurzaamheid biedt kansen voor mens en milieu. De ontwerpfase wordt afgesloten met 3D-modellen die de toekomst heel dichtbij brengen.

3. Bouwfase

Tijdens de bouwfase blijft Lichtstad Architecten proactief betrokken. Door begeleiding en (bouwkundige) adviezen bewaken we de geschetste visie zorgvuldig. Ieder project heeft unieke karakteristieken en vraagt om een specifieke aanpak. Afhankelijk van de projectbehoeften schakelen we bouwpartners in. Als de visie is vertaald naar realiteit, wordt de bouwfase afgesloten met een evaluatie. Kennisborging staat daarbij centraal.

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel +31 (0)6 27 09 54 05 of mail naar info@lichtstadarchitecten.nl