Lichtstad Architecten

Rob van Vugt

Igluu
Workspace for Professionals
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

mob+31 (0)6 27 09 54 05
e-mail info@lichtstadarchitecten.nl
De uitdaging:

Unieke wijk in Son & Breugel

Terug naar overzicht

Zonhove Buitengewoon 

Voor zorgorganisatie SWZ realiseren we de komende jaren een prachtig woonpark in Son en Breugel. Deze omvangrijke klus is een nauwe samenwerking tussen Pauwert Architectuur, Lichtstad Architecten, Karres en Brands, Van Aarle de Laat en Klictet. Dit in zeer intensief overleg met medewerkers én cliënten die op Zonhove wonen en werken. Samen realiseren we een toekomstbestendige, functionele, mooie, duurzame & vooral fijne leefomgeving. 

Te midden van natuur én tegen dorpshart aan op Zonhove wonen en werken cliënten en medewerkers te midden van de natuur; De Grote Beek slingert door het groen en een flink stuk bos beslaat bijna de helft van het terrein. Tegelijkertijd ligt Zonhove midden tegen de dorpskern van Son aan: een unieke combinatie die uitgangspunt is geworden voor een nieuw ontwerp waarin landschap en gebouw elkaar versterken.

Zonhove is ontstaan op een plek waar in eerste instantie een klooster stond. Vanaf de jaren ’80 is er een hoop veranderd; het klooster is gesloopt, er zijn woningen gebouwd (destijds gericht op kinderen met een beperking) en zijn er in de loop van de tijd verschillende gebouwen voor dagbesteding en vrije tijd gerealiseerd. Inmiddels zijn bijna alle bewoners volwassen, is de visie op zorg veranderd en is er behoefte aan nieuwbouw die hierbij past.

Herkenbaarheid en een levendig hart

Zonhove vormt een wijkje van het dorp Son en Breugel. Tegelijkertijd maakt het onderdeel uit van de eerder genoemde groenstructuur. Die kenmerken willen we versterken en inzetten om herkenbaarheid van alle verschillende functies te vergoten. Binnen de wijk Zonhove zelf maken we weer 3 herkenbare woonwijkjes, gekoppeld aan het landschap op die specifieke plek. Daarbij komt er een ‘hart’, waar alle gezamenlijke functies omheen zijn gepositioneerd en waar ruimte is voor evenementen. 

Wonen bij het bos, aan de beek en in het park 

Een flink deel van Zonhove is bos en op de plek waar het bos het open terrein raakt, hebben we de boswoningen ontworpen. Wat kloekere, bakstenen, stoere gebouwen; passend bij het karakter van het bos. Over het terrein slingert ook De Grote Beek, prachtig om aan te wonen. De beekwoningen richten zich dan ook op de beek, die in het landschapsontwerp meer ruimte krijgt en zichtbaarder wordt. Deze woningen strekken zich wat meer uit en in de vormentaal en materiaalkeuze wordt sterk de link gelegd met wonen aan het water. Wanneer je de beek oversteekt, kom je in het park, met een meer open karakter. Hier worden de seizoenen zichtbaar en tastbaar door meekleurende beplanting. Dit wijkje ligt het dichtst bij het dorpshart; de woningen zijn hier licht en een kleinere korrel refereert aan meer dorps wonen.

Het hart 

Aan het hart wordt juist gewerkt en gerecreëerd. De dagbestedingsgebouwen richten zich hierop, de ondersteunende diensten kijken erop uit en de boerderij, D’n Tref en het restaurant vormen de spil van alle activiteiten; hier is het te doen. Een plek die voor de bewoners heel belangrijk is, maar juist ook ieder ander is hier welkom voor een kop koffie, een lunch of een bezoekje aan de boerderijdieren. 

Gefaseerd plan met veel betrokkenheid 

In drie fasen worden nieuwe woningen, dagbestedingsgebouwen en plekken voor vrije tijdsbesteding en ondersteunende functies gehuisvest. Omdat dit een groot en langdurig traject is, worden cliënten intensief betrokken. Er zijn bouwdagen geweest waar we informatie uitwisselenden met medewerkers en cliënten, maar er zijn ook veel losse gesprekken in kleiner verband gevoerd. Zeer waardevol om niet alleen voor, maar ook mét mensen de toekomstige leefomgeving vorm te geven.

Ontwerp een nieuwe woon en werkplek, midden in het centrum van Son en Breugel, voor een speciale doelgroep: de bewoners van Zonhove.
1 / 9
Vorige / Volgende
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel
Unieke wijk in Son & Breugel

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel +31 (0)6 27 09 54 05 of mail naar info@lichtstadarchitecten.nl