Lichtstad Architecten

Rob van Vugt

Igluu
Workspace for Professionals
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

mob+31 (0)6 27 09 54 05
e-mail info@lichtstadarchitecten.nl
De uitdaging:

MFA de Bongerd

Terug naar overzicht

Breugel krijgt er binnenkort een nieuwe multifunctionele accommodatie bij: MFA de Bongerd. Lichtstad Architecten kreeg onder andere de eer om hier een architectonisch ontwerp voor in te dienen middels een Design & Build aanbieding binnen een taakstellend budget. Het voorstel vertaalt de ontwerpopgave naar een nieuw kloppend hart voor Breugel, dat de verschillende krachten van het dorpshart bijeen brengt middels een levendige plint.

Visie Breugel Bruist

De nieuwe MFA de Bongerd wordt de verbindende schakel tussen verschillende elementen uit de gebiedsvisie Breugel Bruist. Deze visie omschrijft de potentie van het gebied rondom het dorpshart van Breugel, bestaande uit het hart, het dorpsbos en de dorpstuin. Het dorpsbos is een verwijzing naar het verleden van het gebied en een vruchtbare omgeving om belevingsplekken te creëren. Het dorpshart heeft in potentie een open karakter door de aangrenzende loop- en fietsroute. Tegelijkertijd kent het gebied intimiteit door de ingesloten ligging tussen groen en woningen. De dorpstuin daarentegen heeft een meer georganiseerde ruimtelijke invulling.

Aansluiting op de groene & bebouwde omgeving

Ons ontwerp voor de Bongerd vindt op verschillende niveaus aansluiting met haar omgeving. Om optimaal aan te sluiten bij de stedebouwkundige situatie is de sporthal halfverdiept. Door het klein houden van de massa ontstaat een brede verbinding met de groene omgeving vanuit de gebruiksfuncties. De sporthal, de natuurvereniging, het buurthuis en de kinderdagopvang hebben allen een ruimte grenzend aan de groene plint. Binnen het gebouw staan de functies in verbinding met elkaar door de schakelmogelijkheid die de centrale gang biedt. Deze gang verbindt de entree langs de parkeerplaatsen met de entree aan de dorpstuin.

Een nieuw bruisend centrum

Met het buurthuis, de natuurvereniging en kinderdagopvang gelegen op maaiveldniveau ontstaat een sterke relatie met de buitenruimte. Aan het dorpshart ligt het buurthuis met haar terrassen, aan het dorpsbos de natuurvereniging en aan de dorpstuin de kinderdagopvang met een veilige, omsloten buitenspeelplaats.

Plint als architectonische boomgaard

De betekenis van De Bongerd is “de boomgaard”. In de architectuur is dit vertaald naar een houten plint bestaande uit kaders, die bij de ingangen overgaan in een pergola. Tussen de houten kaders en de pergola’s is ruimte voor natuurlijk begroeiing. Het sedumdak op de laagbouw zorgt voor waterbuffering en klimaatadaptatie. De MFA draagt daarmee bij aan een gezonde omgeving.

Circulair ontwerpen & bouwen

Circulariteit begint bij bewust ontwerpen van een circulair gebouw dat maximale functionaliteit geeft in gebruik en levensduur. Hiertoe zijn in het ontwerp van de Bongerd remontabele bouwtechnieken toegepast en zijn leveranciers opgezocht die 100% recyclebare grondstoffen kunnen garanderen. Materiaal wordt in het ontwerp weggelaten waar mogelijk. De grondstoffen die het gebouw maken worden hierdoor gezien en ervaren door de gebruikers. Dit creëert bewustwording bij de hoofdgebruikers, wat zich vertaalt in ambassadeurs en levensduur van een gebouw.

De bongerd als architectonisch concept, een houten plint als boomgaard met daarin het nieuwe buurthuis, de natuurvereniging, kinderdagopvang, sporthal en natuurlijk groen voor een bruisend centrum.
1 / 10
Vorige / Volgende
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd
MFA de Bongerd

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel +31 (0)6 27 09 54 05 of mail naar info@lichtstadarchitecten.nl