Lichtstad Architecten

Rob van Vugt

Igluu
Workspace for Professionals
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

mob+31 (0)6 27 09 54 05
e-mail info@lichtstadarchitecten.nl
De uitdaging:

Sporthal Lincolnpark met horeca

Terug naar overzicht

In de nieuwe gemengde stedelijke wijk Lincolnpark in Hoofddorp wordt gestreefd naar een levendige gemeenschap, gekenmerkt door een diverse mix van activiteiten en identiteiten. Als het tweede te realiseren publieke gebouw in het centrum van de wijk, fungeert de sporthal als een zichtbaar middelpunt van activiteit en gemeenschapsgeest. Het is een sporthal die transparantie biedt voor een optimale beleving. Er is gelegenheid voor ontmoeting door het gebouw toegankelijk en uitnodigend te maken, met een hoog gebruiksgemak en een gezond gebouw dat het welbevinden bevordert. Deze sporthal belichaamt deze levendigheid met een duidelijke identiteit en toegankelijkheid, waardoor het een herkenbare plek wordt in de wijk.

Herkenbaar in zijn omgeving
De sporthal is gelegen tussen twee pleinen en grenst aan een park en een promenade. De zorgvuldige plaatsing ervan in het stedenbouwkundige plan zorgt ervoor dat het gebouw een vierzijdige relatie heeft met zijn omgeving. Het was een uitdaging om deze vier zijden voldoende onderscheidend te maken terwijl ze toch samenhang vertonen. Door de stedenbouwkundige getrapte gevellijn aan de parkzijde, waarbij de gebouwmassa’s steeds verder naar achteren springen, krijgt de sporthal volume. Het gebouw valt hierdoor gemakkelijk op en vormt een centraal kenmerk in het landschap. De architectonische landingen van de hoeken versterken dit nog eens. Ze zorgen voor een natuurlijke beweging rondom het gebouw naar de entrees langs de promenade.
 
Identiteit tot in detail
De verschijning van de sporthal verandert afhankelijk van de afstand en de benaderingsrichting van het gebouw. Van veraf vormt de Sporthal Lincolnpark een abstract en monolithisch volume met herkenbare openingen en een speelse dakrand. Naarmate men dichterbij komt, onthult het gebouw gedetailleerde elementen aan de gevel. De materialen en details worden steeds beter zichtbaar, waardoor een menselijke schaal ontstaat en de interactie tussen het gebouw en de omgeving wordt versterkt. Verticale houten lamellen zorgen voor reliëf en een fijne ritmiek, terwijl ze ook direct zonlicht op de gevel beperken.
 
Transparantie voor een optimale beleving
We geloven dat een sportgebouw moet fungeren als een etalage voor sportbeoefening, waarbij de beleving van sport tot het uiterste wordt benadrukt. De sportactiviteiten in de sporthal Lincolnpark zijn daarom zichtbaar voor een breed publiek. Door de sporthal met zijn akoestische plint te verdiepen, ontstaat op maaiveldniveau de mogelijkheid om openingen te creëren die binnen en buiten met elkaar verbinden en uitnodigen tot kijken. Door de sporthal, de centrale hal en de horecavoorzieningen visueel met elkaar te verbinden, streven we naar een maximale beleving van de verschillende activiteiten in en rond het gebouw.
 
Toegankelijk & uitnodigend
De sporthal is ontworpen om een breed scala aan bezoekers te verwelkomen. Met karakteristieke open hoeken aan de pleinen creëren we een uitnodigende entree aan de promenade. De luifel en het vloeiende hoogteverloop introduceren op een natuurlijke manier de toegang tot de sporthal.
 
Gebruiksgemak & gezond gebouw
Het functioneel ontwerp van de sporthal richt zich op verbinding, multifunctionaliteit en gezond sporten. Alle functies zijn visueel en functioneel met elkaar verbonden via de centrale hal. De kleedruimten en toestellenberging bevinden zich op het niveau van de sporthal. De directe verbindingen tussen de centrale hal en de sporthal enerzijds, en tussen de centrale hal en de horecavoorziening anderzijds zorgen voor een goed overzicht en een natuurlijk besef van routing voor de gebruikers wat het gebruiksgemak verhoogt. Daglicht en zicht op groen maken het gebouw prettig om te vertoeven. Met de integratie van zonwering wordt een aangename sportomgeving gecreëerd.
 
Natuurlijk houtbouw
De sporthal wordt een bijna volledig houten gebouw. Zo worden de hoofddraagconstructie (kolommen, gelamineerde liggers, hulpconstructie en windverbanden), binnenwanden, begane grondvloer en de buitengevel vervaardigd uit hout. Daarmee is deze sporthal een volgende stap in de verduurzaming van sportaccommodaties. En hiermee voldoet het aan de vereisten van het convenant houtbouw van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), door 100% van het volume van de draagconstructie (exclusief fundering) te vervaardigen uit biobased materiaal. Het gebruik van hoogwaardige materialen en een puur karakter dragen bij aan de duurzaamheid van het gebouw en de ervaring van de gebruikers.

Ontwerp een monolithisch, sculpturaal en uitnodigend gebouw voor sport & horeca met een maximaal transparante plint langs de Promenade en het Park.
1 / 9
Vorige / Volgende
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca
Sporthal Lincolnpark met horeca

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel +31 (0)6 27 09 54 05 of mail naar info@lichtstadarchitecten.nl