Lichtstad Architecten

Rob van Vugt

Igluu
Workspace for Professionals
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

mob+31 (0)6 27 09 54 05
e-mail info@lichtstadarchitecten.nl

Cyclus Circulair

14 . 02 . 2022

Circulair betekent in de markt vooral lineair verlengen: fabrikanten voegen demontagevoorzieningen toe aan hun product, maar het product zelf blijft onveranderd. Demontagevoorzieningen geven geen garantie op circulariteit. Producten degraderen nou eenmaal in de tijd en aan het einde van het cyclus is nog steeds sprake van afval. Recycling van de grondstoffen staat daarom voorop, gecombineerd met de herkomst van de grondstoffen: het bij elkaar brengen van hoogwaardige grondstof- of materiaalrecycling met producten waarbij dat mogelijk blijkt en wordt geacht.

Wij kijken naar circulariteit vanuit het idee om de oorspronkelijke kwaliteiten van de grondstoffen of het materiaal voor de toekomst te behouden. Circulair gaat er dus vanuit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen en grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

Om circulariteit praktisch toepasbaar te maken, beredeneren wij onze ontwerpen vanuit de Cyclus Circulair. De cyclus bestaat uit drie fasen: productie, gebruik en hergebruik. Per fase formuleren wij een doel en een doelstelling waaraan gespiegeld kan worden. Tot deze ambities behoren onder andere het weglaten van bouwmaterialen waar mogelijk, het toepassen van demontabele verbindingen, het samenbrengen van afvalstromen en marktpartijen met potentie en het vermijden van toxische stoffen.

Productie

In het kader van de circulaire productie onderzoeken wij het potentieel van afvalstromen. Dit zijn grondstoffen of materialen die nog niet per sé geëigend zijn om binnen de bouw te gebruiken, maar wel een toepassing kunnen vinden in de bouwindustrie. Om dit gedegen te doen hebben wij als doelstelling het beperken van de ontginning van grondstoffen. Hiervoor verkennen wij ketens die potentie hebben en brengen de betreffende partijen met elkaar in contact.

Gebruik

In het kader van gebruik onderzoeken wij welke elementen echt noodzakelijk zijn. “De kunst van het weglaten” vormt hierin het uitgangspunt. Gebruik maken van homogene producten en materialen door puur te bouwen. Het onderscheid tussen wel en niet noodzakelijke elementen berust enerzijds op de productkeuze en samenstelling en anderzijds op de manier waarop verbindingen worden gemaakt. Tijdens bouwvoorbereiding en uitvoering vraagt dit de nodige aandacht voor de esthetische verfijning van de ruwbouw. Inherent hieraan is dat er goed wordt nagedacht over het gebruik van het gebouw in relatie tot het beperken van energiegebruik en onderhoud. 

Circulair hergebruik

Voor een zo circulair mogelijk hergebruik zoeken wij naar producten met een hoog hergebruik potentieel die volledig kunnen worden teruggebracht naar een grondstof. Hierdoor leggen we in het hergebruik van de bouwproducten zo min mogelijk het toekomstig gebruik van materialen vast. Het geschikt maken voor hoogwaardig hergebruik komt tot stand door losmaakbare bouwproducten en materialen te gebruiken en door producten in te zetten die dankzij hun homogene samenstelling op een laag niveau herbruikbaar zijn. Voor een nog lagere milieubelasting onderzoeken we wat de beste keuzen zijn met betrekking tot toxiciteit, energie, bruikbaarheid, toepasbaarheid en onderhoudsperiode.

 

Cyclus Circulair - 0

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel +31 (0)6 27 09 54 05 of mail naar info@lichtstadarchitecten.nl